Sempozyum Hakkında

Hitit Üniversitesi Türk Dili, Edebiyatı ve Kültürü Öğrenci Kongresi, Türkiye'de veya yurt dışında yer alan üniversitelerin ilgili bölümlerinde lisans, yüksek lisans veya doktora düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin bilimsel birikimlerini ve çalışmalarını ilgililerle paylaşmalarını, bunları yayımlayarak Türk Dili ve Edebiyatı sahasının çeşitli dallarında sunulacak her türlü araştırmayı ve araştırma sonucunu dünya Türkoloji sahasına duyurmalarını, katılımcıların hem birbirleriyle hem de alanın uzmanlarıyla tanışmalarına ve fikir alışverişlerinde bulunmalarını sağlamayı hedeflemektedir.

Sempozyumda Türk dilinin ve Türk edebiyatının tarihsel veya güncel herhangi bir konusu/teması üzerine özgün bir şekilde ele alan bildiriler sunulması amaçlanmaktadır. Sempozyuma katılmak isteyen ilgililerin özgün ve daha önce herhangi bir yerde sunulmamış/yayımlanmamış bildiri özetlerini göndermeleri gerekmektedir.

Sempozyumun temel dili Türkçedir. Ancak İngilizce, Rusça, Almanca, Arapça veya Farsça gibi dillerde de bildiriler sunulabilir. Bildirisini bu dillerde sunmak isteyenlerin ayrıca Türkçe özet göndermeleri şartı aranır.

Sempozyum hibrit olarak gerçekleştirilecek olup isteyen katılımcılar Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonunda yüz yüze isteyenler ise Zoom üzerinden çevrimiçi olarak bildirilerini sunabileceklerdir.

NOT: Sempozyuma yüz yüze katılmak isteyenler konaklama vb. giderleri kendileri karşılayacaklardır.