Bildiri Özetlerinin Değerlendirilmesi

Türk Dili, Edebiyatı ve Kültürü Öğrenci Sempozyumu için 70'ten fazla bildiri özeti gönderilmiş olup 11 Ekim 2023 tarihi itibarıyla Sempozyum Bilim Kurulu tarafından değerlendirmelere başlanılmıştır. Yapılacak bu değerlendirmeler neticesinde kabul edilen bildiri özetleri 30 Ekim 2023 tarihinde web sitesinden ilan edilecektir.

Sempozyumla ilgili her türlü soru, görüş ve öneri için tdesempozyum@hitit.edu.tr adresini kullanabilirsiniz.